วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง x ยาว = 16.0 x 22.0 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 180 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ

ราคา 140 บาท/ห่อ