กล่องใส่อาหาร วัสดุ PP พร้อมฝา (500 ml.) ตรา โรดดี้แพค

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

Share

PLU 9141
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.217.54500
วัสดุ (MATERIAL)
: PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)
: 25 ชุด
บรรจุลังละ (PACK/BOX)
: 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)
: 100 บาท/ห่อ