กล่องใส่อาหาร วัสดุ PP พร้อมฝา บรรจุ 1000 ml ตรา โรดดี้แพค

Attribute:

SKU : PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

Share

PLU 7193
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12.217.571000
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25  ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 125 บาท/ห่อ