FEST BIO เยื่อธรรมชาติ กล่องอาหารเหลี่ยม 450 ml

Attribute:

SKU : PLU 9356

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 16 x สูง 5.5 cm

Share

PLU 9356 FEST BIO เยื่อธรรมชาติ กล่องอาหารเหลี่ยม 450 ml
SIZE (cm)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml)
10165.5450
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อธรรมชาติ
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 130 บาท/ห่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy