ถ้วยน้ำดื่ม 22 oz PP แข็งใส

Attribute:

SKU : PLU 2464

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 5.8 x สูง 17 cm.

Share

PLU 2464
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A91722
B5.8
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 75 บาท / ห่อ