ช้อนไอติม / ช้อนไอศกรีม พาย NO.111 สีเขียวใส (Plastic Ice Cream Spoons)

Attribute:

SKU : PLU 6123

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

Share

ขนาด : กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.
บรรจุห่อละ : 25 ชิ้น
บรรจุลังละ : 80 ห่อ
 ราคา 10 บาท/ห่อ