แก้วแชมเปญ PS ใส NO.814

Attribute:

SKU : PLU 1808

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ | ปาก 5 x ฐาน 6 x สูง 21 cm.

Share

PLU 1808
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A521150
B6
วัสดุ (MATERIAL) : PS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 10 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 25 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 33 บาท/ห่อ