ถ้วยชิม 2 ออนซ์ K-RESIN

Attribute:

SKU : PLU 1031

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 6 x ฐาน 4.7 x สูง 3 cm.

Share

PLU 1031
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A632
B4.7
วัสดุ (MATERIAL) : K-RESIN
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 50 บาท/ห่อ