ถ้วยกระดาษ 16 oz ขาว

PLU 2500

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 12.5 cm.

Share

PLU 2500
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A912.5
B6
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษ
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 67 บาท / ห่อ