ส้อมไม้ 16 cm

Attribute:

SKU : PLU 10174

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

Share

PLU 10174
SIZE (cm)LENGTH (L)
16
วัสดุ (MATERIAL): -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
ราคา (PRICE/PACK): 100 บาท/ห่อ