กล่องกระดาษคราฟท์ เจาะหน้าต่าง 600 ml.

Attribute:

SKU : PLU 1655

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 4.0 cm.

Share

PLU 1655
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)
10.516.54.0
 
 
วัสดุ (MATERIAL) : กล่องกระดาษ
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 12 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 168 บาท/ห่อ