FEST CHOICE กล่องอาหารกระดาษปลอดภัย 2,000 ml

Attribute:

SKU : PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

Share

 PLU 9396  FEST CHOICE กล่องอาหารกระดาษปลอดภัย 2,000 ml.
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
7.522.57.02,000
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษ Food Grade
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 12 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 158 บาท/ห่อ
 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy