HOLIDAY : แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ

ยูนิแพคเซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 วันนพฤหัสที่ 5 ธันวาคม 2562 หยุดทำการ 1 วัน ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ

แจ้งกำหนดการปิดรับออเดอร์สินค้าที่ต้องมีการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่

ยูนิแพคเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (1 วัน)

ยูนิแพคเซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ รัชกาลที่ 10 ยูนิแพค เซ็นเตอร์ บางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต 60 หยุดชดเชยวันจันทร์ 1 วัน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

วันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม.2562 ยูนิแพคเซ็นเตอร์ บางใหญ่ และวิภาวดีรังสิต 60 หยุด 1 วัน

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ และ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562    (ร้านสาขาแพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ)

จะเปิดให้บริการตามปกติ 24 พค.62 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และวิภาวดีรังสิต 60 หยุด 1 วัน

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และวิภาวดีรังสิต 60 หยุด 1 วัน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ยูนิแพค เซ็นเตอร์ สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการ 1 วัน (ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการตามปกติ)

แจ้งกำหนดปิดรับออร์เดอร์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปิดรับออร์เดอร์ต่างจังหวัด 5 เมษายน 2562 , ปิดรับออร์เดอร์ กรุงเทพ 8 เมษายน 2562 ,

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 และ สำนักงานบางใหญ่ หยุดทำการ 19 กุมภาพันธ์ (1 วัน) แพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 และ สำนักงานบางใหญ่หยุดทำการ 5 กุมภาพันธ์ 1 วัน , แพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

สำนักงานใหญ่และ ศูนย์ฯ วิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการ 29 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 / ร้านแพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา หยุดทำการ 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค.62