HOLIDAY : แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ

ยูนิแพคเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ร้านแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขา เปิดให้บริการปกติ

ยูนิแพคเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ และ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 / ร้านแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยเป็นวันวิสาขบูชา

แพคเซ็นเตอร์ สาขาพาราไดซ์พาร์ค จะปิดให้บริการ 23-25 พ.ค.61 และจะเปิดให้บริการตามปกติ 26 พ.ค.61

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยวันแรงงานแห่งชาติ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แจ้งกำหนดการปิดรับ ORDER กรุงเทพ และต่างจังหวัด