HOLIDAY : แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 และ สำนักงานบางใหญ่ หยุดทำการ 19 กุมภาพันธ์ (1 วัน) แพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

ยูนิแพค เซ็นเตอร์ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 และ สำนักงานบางใหญ่หยุดทำการ 5 กุมภาพันธ์ 1 วัน , แพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

สำนักงานใหญ่และ ศูนย์ฯ วิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการ 29 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 / ร้านแพค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา หยุดทำการ 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค.62

ยูนิแพคเซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ

ยูนิแพคเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ร้านแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขา เปิดให้บริการปกติ

ยูนิแพคเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดทำการวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติ

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ และ ศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60 หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 / ร้านแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการ 2 วัน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยเป็นวันวิสาขบูชา

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยวันแรงงานแห่งชาติ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แจ้งกำหนดการปิดรับ ORDER กรุงเทพ และต่างจังหวัด