HOLIDAY : แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยเป็นวันวิสาขบูชา

แพคเซ็นเตอร์ สาขาพาราไดซ์พาร์ค จะปิดให้บริการ 23-25 พ.ค.61 และจะเปิดให้บริการตามปกติ 26 พ.ค.61

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และ วิภาวดีรังสิต60 ปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยวันแรงงานแห่งชาติ

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แจ้งกำหนดการปิดรับ ORDER กรุงเทพ และต่างจังหวัด