กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ทรงรี

PLU 2298

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 9.4 x ยาว 10.0 x สูง 11 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿300 ฿300
 

 

PLU 2297

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.9 x ยาว 9.7 x สูง 9.7 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿255 ฿255
 

 

PLU 2296

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 7.5 x ยาว 8.7 x สูง 9.6 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 2295

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 9.4 x ยาว 10.0 x สูง 11 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿300 ฿300
 

 

PLU 2294

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.9 x ยาว 9.7 x สูง 9.7 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿255 ฿255
 

 

PLU 2293

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 7.5 x ยาว 8.7 x สูง 9.6 cm (ปิดฝา)

Sold 0 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 1697

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 2 items

฿260 ฿260
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy