DEGRADABLE CONTAINER FROM PAPER : บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย จากเยื่อกระดาษ

New

PLU 1695

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 0.8 cm

฿ 150 ฿ 150
New

PLU 1694

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 7.6 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 435 ฿ 435
New

PLU 1693

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 5.6 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 400 ฿ 400
New

PLU 1692

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17 x สูง 4.2 cm (ใช้ร่วมกับฝา PET ใส PLU 1695)

฿ 370 ฿ 370
New

PLU 1690

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 13.4 x Dia ก้น 10.8 x สูง 9 cm

฿ 325 ฿ 325
New

PLU 1689

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 11.6 x Dia ก้น 8 x สูง 10.7 cm

฿ 285 ฿ 285
New

PLU 1688

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 11.6 x Dia ก้น 9 x สูง 8.3 cm

฿ 270 ฿ 270
New

PLU 1961

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 12.5 x สูง 3.3 cm

฿ 118 ฿ 118
New

PLU 1959

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11.5 x สูง 4.5 cm

฿ 185 ฿ 185
New

PLU 1960

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x สูง 1.5 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 1957

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11 x สูง 0.8 cm

฿ 35 ฿ 35
New

PLU 1956

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ห่อ ปาก 10 x สูง 0.8 cm

฿ 65 ฿ 65
New

PLU 1954

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11 x สูง 10.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 1943

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11.5 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 10 x ฐาน 7.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1685

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1684

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

PLU 1683

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1672

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 13 cm

฿ 345 ฿ 345

PLU 1671

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1670

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 7 ห่อ ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

PLU 1669

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1668

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 6 cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 1681

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 14.5 x สูง 2.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 1680

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1679

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 14.5 x สูง 2.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 1678

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1654

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18.5 x ฐาน 16.5 x สูง 7 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 1653

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 114 x สูง 6.5 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 1687

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 8 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 1686

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 6 cm

฿ 170 ฿ 170
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy