PAPER BOX : กล่องกระดาษ

New

PLU 1677

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 20.5 x ยาว 35.0 x สูง 7.0 cm

฿ 145 ฿ 145
New

PLU 1676

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 25.0 x ยาว 29.5 x สูง 8.0 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 1675

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 17.0 x ยาว 25.0 x สูง 9.0 cm

฿ 160 ฿ 160
New

PLU 1674

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.0 x ยาว 25.0 x สูง 7.0 cm

฿ 152 ฿ 152
New

PLU 1673

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 6.0 cm

฿ 132 ฿ 132
New

PLU 1657

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

฿ 315 ฿ 315
New

PLU 1656

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 270 ฿ 270
New

PLU 1655

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10.5 x ยาว 16.5 x สูง 4.0 cm

฿ 218 ฿ 218
New

PLU 1663

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

฿ 410 ฿ 410
New

PLU 1662

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.5 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 385 ฿ 385
New

PLU 1658

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 1659

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

฿ 380 ฿ 380
New

PLU 1660

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.5 cm

฿ 395 ฿ 395
New

PLU 1661

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 16.5 x ยาว 22.0 x สูง 6.5 cm

฿ 460 ฿ 460
New

PLU 1667

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 8.5 x ยาว 19.0 x 6.0 สูง cm

฿ 330 ฿ 330
Pre-Order

PLU 1666

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 8.5 x ยาว 19.0 x 6.0 สูง cm

฿ 330 ฿ 330
Out of stock
New

PLU 1665

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 14.0 x สูง 6.0 cm

฿ 330 ฿ 330
New

PLU 1664

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 14.0 x สูง 6.0 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 8711

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.5 x ยาว 18.5 x สูง 4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 8712

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 23.6 x ยาว 24.2 x สูง 4 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8713

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 33.4 x ยาว 33.4 x สูง 5.2 cm

฿ 130 ฿ 130
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy