สินค้างดจำหน่าย

PLU 2385

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 92mm, ก้น 5.9cm, สูง 10.5cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2979

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.3 x ก้น 5.8 x สูง 10.5 cm.

฿ 100 ฿ 100