Lid : ฝาปิดถ้วยน้ำ

PLU 1057

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1043

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 1036

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 8115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 2149

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 4 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 9204

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 1,000 ห่อ | ปาก 11.9 x สูง 4.7 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 2150

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 1 cm.

฿ 30 ฿ 30
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy