Food box : กล่องอาหาร

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 7204

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 100 ฿ 100
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy