FOOD BOX : กล่องอาหาร

PLU 7197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อกว้าง 14.5 x ยาว 22 x สูง 5.2 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 7202

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2, ก้น 17.5, สูง 5.2cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 7204

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 100 ฿ 100
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy