11_ฝาปิดถ้วยต่าง ๆ ฝาฟอยล์

PLU 1046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 11.6 x สูง 4.9 cm

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 2249

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia. ฝา 8.0 x สูง 2.5 cm

Sold 20 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 2248

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia. ฝา 8.0 x สูง 2.5 cm

Sold 11 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 1615

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2.5 cm

Sold 5 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 1616

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.5 cm

Sold 0 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 8190

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 11 x สูง 0.8 cm

Sold 0 items

฿68 ฿68
 

 

PLU 8309

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 2.5 cm

Sold 5 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.5 x สูง 4 cm

Sold 0 items

฿27 ฿27
 

 

PLU 8102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.8 x สูง 2.5 cm

Sold 62 items

฿35 ฿35
 

 

PLU 2148

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x สูง 3.5 cm

Sold 0 items

฿35 ฿35
 

 

PLU 2178

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 7.5 x สูง 0.9 cm

Sold 9 items

฿25 ฿25
 

 

PLU 8305

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 x สูง 5 cm

Sold 10 items

฿35 ฿35
 

 

PLU 8306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.8 x สูง 3.5 cm

Sold 14 items

฿38 ฿38
 

 

PLU 8304

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia 9.5 x สูง 3 cm

Sold 20 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 8303

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 9.5 x สูง 3.5 cm

Sold 4 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 8302

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 x สูง 5 cm

Sold 1 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8301

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.2 x สูง 3.5 cm

Sold 0 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 8300

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.2 x สูง 5 cm

Sold 0 items

฿37 ฿37
 

 

PLU 8103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดปาก Dia. 9.8 x สูง 1.5 cm

Sold 97 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 5568

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 10 items

฿20 ฿20
 

 

PLU 5569

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

Sold 31 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 1.5 cm

Sold 10 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 2155

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3 cm.

Sold 8 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 8112

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia.ปาก 9.5 x สูง 3.5 cm

Sold 82 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 5230

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 15 x สูง 3.5 cm.

Sold 0 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 8111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3.2 cm

Sold 256 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 8110

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 2 cm

Sold 59 items

฿47 ฿47
 

 

PLU 8116

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.3 x สูง 4.5 cm

Sold 30 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 8056

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 132 items

฿15 ฿15
 

 

PLU 2127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 3.5 cm.

Sold 5 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 8124

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 0.7 cm.

Sold 19 items

฿24 ฿24
 

 

PLU 1098

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 1012

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก Dia. 9.5 x สูง 1.0 cm.

Sold 0 items

฿18 ฿18
 

 

PLU 2469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1.2 cm.

Sold 0 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 8164

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2.2 cm.

Sold 1 items

฿44 ฿44
 

 

PLU 1019

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 6 x สูง 1 cm.

Sold 191 items

฿20 ฿20
฿15 ฿15 -25%
 

 

PLU 2147

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.2 x สูง 4.8 cm.

Sold 0 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 2150

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 1 cm.

Sold 64 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 1520

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 1 cm.

Sold 0 items

฿23 ฿23
 

 

PLU 1517

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9 x สูง 1 cm

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy