11_ฝาปิดถ้วยต่าง ๆ ฝาฟอยล์

PLU 2249

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia. ฝา 8.0 x สูง 2.5 cm

Sold 0 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 2248

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด Dia. ฝา 8.0 x สูง 2.5 cm

Sold 11 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 1615

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8 x สูง 2.5 cm

Sold 5 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 1616

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9 x สูง 2.5 cm

Sold 0 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 8190

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 11 x สูง 0.8 cm

Sold 0 items

฿68 ฿68
 

 

PLU 8309

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 2.5 cm

Sold 0 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.5 x สูง 4 cm

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 8102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.8 x สูง 2.5 cm

Sold 42 items

฿37 ฿37
 

 

PLU 2148

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x สูง 3.5 cm

Sold 0 items

฿35 ฿35
 

 

PLU 2178

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 7.5 x สูง 0.9 cm

Sold 9 items

฿25 ฿25
 

 

PLU 8305

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 x สูง 5 cm

Sold 10 items

฿35 ฿35
 

 

PLU 8306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.8 x สูง 3.5 cm

Sold 14 items

฿38 ฿38
 

 

PLU 8304

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia 9.5 x สูง 3 cm

Sold 20 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8303

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 9.5 x สูง 3.5 cm

Sold 1 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 8302

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 x สูง 5 cm

Sold 0 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8301

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.2 x สูง 3.5 cm

Sold 0 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 8300

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia 9.2 x สูง 5 cm

Sold 0 items

฿37 ฿37
 

 

PLU 8103

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดปาก Dia. 9.8 x สูง 1.5 cm

Sold 97 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 5568

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 10 items

฿20 ฿20
 

 

PLU 5569

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

Sold 31 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 1.5 cm

Sold 9 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 2155

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3 cm.

Sold 8 items

฿45 ฿45
 

 

PLU 8112

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia.ปาก 9.5 x สูง 3.5 cm

Sold 82 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 5230

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 15 x สูง 3.5 cm.

Sold 0 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 5228 ยกเลิกจำหน่าย

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 12 x สูง 5 cm.

Sold 0 items

฿40 ฿40
 
Out of stock

 

PLU 8111

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3.2 cm

Sold 236 items

฿40 ฿40
 

 

PLU 8110

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.8 x สูง 2 cm

Sold 59 items

฿47 ฿47
 

 

PLU 8116

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.3 x สูง 4.5 cm

Sold 30 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 8115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.3 x สูง 1 cm

Sold 65 items

฿24 ฿24
 
Out of stock

 

PLU 8056

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 132 items

฿23 ฿23
 

 

PLU 1086

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1 cm.

Sold 0 items

฿20 ฿20
 

 

PLU 2127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 3.5 cm.

Sold 5 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 8124

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 0.7 cm.

Sold 8 items

฿24 ฿24
 

 

PLU 8147

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2 cm.

Sold 0 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 1098

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 1047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2 cm.

Sold 0 items

฿32 ฿32
 

 

PLU 1045

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9 x สูง 0.8 cm.

Sold 0 items

฿20 ฿20
 

 

PLU 1012

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

Sold 0 items

฿18 ฿18
 

 

PLU 2469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1.2 cm.

Sold 0 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 1041

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, x ปาก Dia. 9 x สูง 5 cm

Sold 2 items

฿33 ฿33
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy