8_ถุงประเภทต่าง ๆ (ถุงพลาสติก ถุงหิ้วสี ถุงบูติค ถุงซิปล็อค ถุงกระดาษ etc.)

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | กว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 25 ฿ 25

PLU 10603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 19 x สูง 26 cm

฿ 520 ฿ 520

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 10601

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 14 x สูง 20 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 10600

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 10590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 18 x สูง 26 cm.

฿ 560 ฿ 560

PLU 10588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 17 x สูง 24 cm.

฿ 500 ฿ 500

PLU 10587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 460 ฿ 460

PLU 10586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 360 ฿ 360

PLU 10585

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 18 x สูง 26 cm.

฿ 380 ฿ 380

PLU 10584

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm.

฿ 350 ฿ 350

PLU 10583

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 290 ฿ 290

PLU 10592

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 300 ฿ 300

PLU 10591

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm.

฿ 240 ฿ 240

PLU 7089

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 15 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7031

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 7 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 1439

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 27 cm.

฿ 400 ฿ 400

PLU 1423

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 16 cm.

฿ 1,400 ฿ 1,400

PLU 7701

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ปาก 8.5 x กว้าง 12.6 x สูง 26.5 cm.

฿ 22 ฿ 22

PLU 7801

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7800

1 ห่อมี 0.5 ก.ก | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7766

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ ขนาด กว้าง 24 x ยาว 36 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7095

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 10 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7094

1 ห่อมี 0.5 ก.ก.| 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 9 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7062

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 25 ลังมี 30 ก.ก. | กว้าง 18 x ยาว 30 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7000

1 ห่อมี 0.2 ก.ก. | 1 ลังมี 150 ห่อ ขนาด กว้าง 3 x ยาว 5 in.

฿ 30 ฿ 30

PLU 7001

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด กว้าง 4 x ยาว 6 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7002

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาดกว้าง 4.5 x ยาว 7 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7003

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 8 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7004

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7005

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7006

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 12 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7007

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 14 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7008

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ ขนาด กว้าง 10 x ยาว 15 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7027

1 ห่อมี 0.5 กก. | 1 ลังมี 60 ห่อ, กว้าง 5 x ยาว 8 นิ้ว

฿ 54 ฿ 54

PLU 7028

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ, กว้าง 6 x ยาว 9 นิ้ว

฿ 54 ฿ 54

PLU 7030

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ, กว้าง 8 x ยาว 12 นิ้ว

฿ 54 ฿ 54

PLU 7036

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 7 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7037

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 8 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7038

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 120 ฿ 120