Zip lock bag : ถุงซิปล็อคใส

PLU 10592

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15 x ยาว 22 x ก้น 4 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 10591

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm.

฿ 240 ฿ 240

PLU 7339

1 ห่อมี 0.5 kg | ขนาดกว้าง 7 x ยาว 10 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 7338

1 ห่อมี 0.5 kg | ขนาดกว้าง 6 x ยาว 8 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 7336

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ, ขนาดกว้าง 4 x ยาว 6 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 7337

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ, ขนาดกว้าง 5 x ยาว 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 7340

1 ห่อมี 0.5 kg | ขนาดกว้าง 8 x ยาว 12 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 7341

1 ห่อมี 1.0 kg | ขนาดกว้าง 9 x ยาว 13 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 7342

1 ห่อมี 0.5 kg | ขนาดกว้าง 10 x ยาว 15 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 7318

1 ห่อมี 1.0 kg | ขนาดกว้าง 12 x ยาว 17 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 7319

1 ห่อมี 1.0 kg | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 20 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 7345

1 ห่อมี 1.0 kg | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 15 x 23 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 7351

฿ 145 ฿ 145

PLU 7348

฿ 145 ฿ 145

PLU 7310

1 ห่อมี 1.0 kg | 1 ลังมี 25 ห่อ, ขนาดกว้าง 33 x ยาว 51 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 7347

฿ 145 ฿ 145

PLU 7349

฿ 145 ฿ 145

PLU 7350

฿ 145 ฿ 145

PLU 7346

฿ 145 ฿ 145
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy