OPP Bag : ถุงชนิด OPP

PLU 7126

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 3.5 x ยาว 9 in.

฿ 140 ฿ 140

PLU 7036

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 7 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7127

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 4.5 x ยาว 11 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7037

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 5 x ยาว 8 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7038

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 9 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7039

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7040

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 12 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7171

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 14 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7172

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 15 in.

฿ 120 ฿ 120

PLU 7173

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 18 in.

฿ 120 ฿ 120
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy