Ice-cream spoon : ช้อนไอศกรีม

PLU 6071

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 2 x ยาว 8 cm.

฿ 23 ฿ 23

PLU 6120

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ, กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 6012

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 2 x ยาว 7.5 cm.

฿ 12 ฿ 12

PLU 6030

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 2.7 x ยาว 13.0 cm.

฿ 35 ฿ 35

PLU 6113

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 2.7 x ยาว 11.5 cm.

฿ 14 ฿ 14

PLU 6122

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 6125

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 6121

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 6123

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 6124

1 ห่อมี 25 ชิ้น 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 10 cm.

฿ 10 ฿ 10
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy