Spoon & Fork, Knif, Chopstick : ช้อน-ส้อม, มีด, ตะเกียบ

PLU 6679

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 6067

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 6167

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาด Dia 0.3 x ยาว 20 cm

฿ 18 ฿ 18

PLU 10177

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาดช้อนและส้อม 16 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 10176

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 9 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 10175

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10174

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10173

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 16 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 10172

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 14 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 10171

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 14 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 10168

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 12 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 10170

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ยาว 9.5 cm

฿ 78 ฿ 78

PLU 6588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 15 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6591

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 3.5 x ยาว 15 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 6593

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 18 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 6590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ กว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ กว้าง 3.5 x ยาว 15.5 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 6654

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาด ช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85
Out of stock

PLU 6658

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดยาว 16 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 6657

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาดช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 6585

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6584

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6583

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6582

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6580

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 3.8 x ยาว 18 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 6594

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 3.9 x ยาว 18 cm.

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 6598

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 1.7 x ยาว 19.5 cm.

฿ 75 ฿ 75

PLU 6597

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 6596

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดกว้าง 2.7 x ยาว 18 cm.

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 6595

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 6592

฿ 95 ฿ 95

PLU 6087

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

฿ 25 ฿ 25

PLU 6085

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 6084

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 100 ห่อ | ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 11 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 6049

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 2.3 x ยาว 10.5 cm.

฿ 26 ฿ 26

PLU 6110

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | กว้าง 2.3 x ยาว 13 cm.

฿ 13 ฿ 13

PLU 6020

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | ยาว 8.5 cm.

฿ 19 ฿ 19

PLU 6652

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดกว้าง 3.5 x ยาว 15.5 cm.

฿ 80 ฿ 80
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy