PP CUP & LID : ถ้วยใส่เต้าฮวย, พุดดิ้ง

PLU 1077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.3 x ก้น 5.3 x สูง 7.3 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 2697

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.8 x ก้น 7 x สูง 12.5 cm.

฿ 200 ฿ 200

PLU 2696

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ก้น 7 x สูง 10.5 cm.

฿ 170 ฿ 170

PLU 1079

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 5.3 x สูง 7.8 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 1081

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 5.2 x สูง 7.3 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2652

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ ปาก 7 x ฐาน 5.5 x สูง 6 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 3138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 x สูง 7.5 cm

฿ 155 ฿ 155