SAMPLING CUPS & SAUCE CONTAINERS : ถ้วยใส่อาหาร, ถ้วยน้ำจิ้ม

หมวดสินค้า : ถ้วยอาหาร,กระปุก,ถ้วยชิม,ถ้วยน้ำจิ้ม,ถ้วยเต้าฮวย, แก้วไวน์ ฯลฯ

PLU 3103

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด DIA ปาก 7.5 x DIA ก้น 6 x สูง 3.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU3504

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 6.7 x ยาว 7 x สูง 3.4 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 3502

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 6 x ยาว 6.5 x สูง 3.2 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 3501

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 5.5 x ยาว 6 x สูง 2.5 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 3017

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 5 x ยาว 6.3 x สูง 2.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3015

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 6.2 x ฐาน 4.5 x สูง 2.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3538

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 x สูง 2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 1077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 7.3 x ก้น 5.3 x สูง 7.3 cm

฿ 62 ฿ 62

PLU 9106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 4.5 x ก้น 2.6 x สูง 1.2 cm

฿ 10 ฿ 10

PLU 3537

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 5.1 x ฐาน 4.0 x สูง 4.0 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 5226

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x ก้น 6 x สูง 3 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 3167

1 ห่อมี 60 ชิ้น | ปาก 6.5 x ก้น 6.5 x สูง 10 cm

฿ 240 ฿ 240

PLU 2696

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 9.5 x ก้น 7 x สูง 10.5 cm

฿ 170 ฿ 170

PLU 2695

1 ห่อมี 1 ชิ้น | DIA ปาก 8.2 x DIA ก้น 80.2 x สูง 17.5 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 2694

1 ห่อมี 1 ชิ้น | DIA ปาก 8.2 x DIA ก้น 8.2 x สูง 10 cm

฿ 25 ฿ 25

PLU 3536

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.1 x ฐาน 4.5 xสูง 2.7 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 3000

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.3 x ฐาน 4.3 x สูง 3 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 9105

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 4.5 x ฐาน 2.6 x สูง 1.2 cm.

฿ 10 ฿ 10

PLU 9104

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 4.5 x ฐาน 2.7 x สูง 1.5 cm

฿ 10 ฿ 10

PLU 3527

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 5 x ฐาน 5 x สูง 2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 1558

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 4 cm ใส่ฝา 8124

฿ 140 ฿ 140

PLU 1556

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 1554

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก Dia. 7.5 x ฐาน Dia.5.5 x สูง 6.5 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 1553

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 155 ฿ 155

PLU 1552

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 8 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 3049

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 7 cm (สามารถใช้คู่กับฝา PLU 8124, Dia.7.5 cm)

฿ 180 ฿ 180

PLU 3048

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 4 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 3046

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5.5 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 3045

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 3078

1 ห่อมี 20 ชิ้น | ปาก 7 x ฐาน 5 x สูง 4 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 3071

1 ห่อมี 20 ชุด | ขนาด DIAปาก 7 x ก้น 6 x สูง 5 cm

฿ 80 ฿ 80
Best Seller

PLU 3072

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 3341

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 4.5 x ฐาน 3.2 x สูง 2.5 cm

฿ 29 ฿ 29

PLU 3381

1 ห่อมี 20 ชุด | Dia ปาก 8.1 x ก้น 7 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 3067

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 5.8 x ฐาน 5.8 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 3068

1 ห่อมี 16 ชุด | Dia ปาก 6.8 x ก้น 6.3 x สูง 5.0 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 3069

1 ห่อมี 20 ชุด | Dia.ปาก 7.8 x ก้น 7.3 x สูง 5.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 3070

1 ห่อมี 20 ชุด | ขนาด Dia.ปาก 8.5 x ก้น 8 x สูง 4.5 cm

฿ 92 ฿ 92

PLU 3016

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.2 x ฐาน 5 x สูง 3 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 3040

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 4.4 cm

฿ 63 ฿ 63
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy