[8/9 oz] Paper cup : แก้วน้ำกระดาษ 8/9 ออนซ์

PLU 2263

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ขอบบน 7.3 x Dia.ขอบล่าง 6.0 x สูง 6.5 cm

฿ 58 ฿ 58

PLU 2284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.5 x ก้น 5.2 x สูง 9.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 0118

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 6.5 x สูง 6 cm.

฿ 450 ฿ 450

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 2518

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.7 x ก้น 5 x สูง 9.3 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 2201

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ก้น 5 x สูง 9.2 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 1581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm

฿ 80 ฿ 80
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy