PAPER CUP : ถ้วยกระดาษ

หมวดสินค้า : ถ้วยกระดาษสำหรับกาแฟ เครื่องดื่มร้อน-เย็น ถ้วยไอศครีม ฯลฯ

PLU 2236

฿ 24 ฿ 24

PLU 2233

฿ 90 ฿ 90

PLU 2500

฿ 67 ฿ 67

PLU 2501

฿ 80 ฿ 80

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

฿ 75 ฿ 75