PAPER CUP : แก้วกระดาษ และถ้วยไอศกรีม

หมวดสินค้า : แก้วกระดาษสำหรับกาแฟ เครื่องดื่มร้อน-เย็น ถ้วยไอศครีม ฯลฯ
 
ประเภทสินค้า: แก้วน้ำกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม  |  ถ้วยไอศกรีมกระดาษ

PLU 2263

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.3 x ก้น 6 x สูง 6.5 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 2264

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 8.3 x ก้น 6.5 x สูง 6.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2075

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ก้น 5.2 x สูง 11.5 cm.

฿ 68 ฿ 68

PLU 2224

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.4 cm x ยาว 22.4 x สูง 6 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 2284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.5 x ก้น 5.2 x สูง 9.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 2283

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7 x ก้น 5 x สูง 8 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 2236

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 6 x ก้น 4.5 x สูง 6 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 1591

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.2 x สูง 8 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 2233

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6 x ก้น 4.5 x สูง 6.5 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2270

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.1 x สูง 7.7 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 2547

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9 x ก้น Dia. 6.2 x สูง 16.4 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2710

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาดปลอก Dia. บน 7.3 x Dia. ล่าง 6.0 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2769

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8.9 x ฐาน 6 x สูง 17.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 1826

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6.5 x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2507

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9 cm x ก้น Dia. 6.5 cm x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2546

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 12.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 2702

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2312

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 0119

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี - ห่อ กว้าง 8 x ยาว 7 x สูง 6.5 cm

฿ 550 ฿ 550

PLU 0118

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 6.5 x สูง 6 cm.

฿ 450 ฿ 450

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 2518

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.7 x ก้น 5 x สูง 9.3 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 2201

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 8 x ก้น 5 x สูง 9.2 cm.

฿ 85 ฿ 85

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2240

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5 x สูง 8 cm

฿ 53 ฿ 53

PLU 1595

1 ห่อมี 200 ชิ้น | 1 ลังมี 25 ห่อ | ปาก 7 x สูง 10 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 1580

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69

PLU 1586

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69

PLU 1581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2308

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 63 ฿ 63

PLU 1597

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.8 x สูง 5.4 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 1587

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69

PLU 1588

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy