[ถาดฟอยล์ วงรี-S] Small Oval Foil Tray

PLU 10001

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ ปาก 6.3 x ฐาน 4 x สูง 4.3 cm

฿ 37 ฿ 37

PLU 10000

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ ปาก 6.3 x ฐาน 4 x สูง 4.3 cm

฿ 35 ฿ 35