2_8กระดาษรองเค้ก

PLU 10940

1 ห่อมี 1ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 6.3 x ยาว 7.0 cm

Sold 0 items

฿350 ฿350
 

 

PLU 10933

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 30.0 x ยาว 40.0 cm.

Sold 0 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 10932

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 25.0 x ยาว 37.0 cm.

Sold 0 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 10931

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 20.0 x ยาว 30.0 cm

Sold 0 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 10930

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 26.0 x ยาว 35.0 cm.

Sold 0 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 10928

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 22.0 x ยาว 31.0 cm

Sold 0 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 10926

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว

Sold 0 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 10925

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

Sold 0 items

฿42 ฿42
 

 

PLU 10924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

Sold 0 items

฿32 ฿32
 

 

New

PLU 8018

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

Sold 1 items

฿65 ฿65
 

 

PLU 8017

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

Sold 2 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 8028

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 10 นิ้ว

Sold 0 items

฿170 ฿170
 

 

PLU 8044

1 ห่อมี 1 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ, หน้ากว้าง 30 cm x ยาว 750 cm

Sold 11 items

฿48 ฿48
 

 

PLU 8027

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 9.5 นิ้ว

Sold 0 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 8025

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 8.5 นิ้ว

Sold 0 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 8037

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 12 นิ้ว

Sold 0 items

฿260 ฿260
 

 

PLU 8020

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 5.5 นิ้ว

Sold 0 items

฿78 ฿78
 

 

PLU 8015

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 23.5 x ยาว 23.5 cm.

Sold 0 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 8022

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 นิ้ว

Sold 0 items

฿95 ฿95
 

 

PLU 8014

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 15.5 x ยาว 15.5 cm.

Sold 0 items

฿25 ฿25
 

 

PLU 8023

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 7.5 นิ้ว

Sold 1 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8019

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia. 5 นิ้ว

Sold 0 items

฿70 ฿70
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy