กระป๋องเซฟตี้ซีล ทรงเหลี่ยม (Square Safety Seal Bucket)

PLU 2624

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 2669

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm

฿ 170 ฿ 170

PLU 2671

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 15.5 x ฐาน 15.5 x สูง 17.5 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 2683

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 8.3 x ยาว 8.3 x สูง 6 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2684

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.3 x ฐาน 8.3 x สูง 10 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 2685

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 2687

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 x สูง 9 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2688

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.3 x ยาว 11.3 x สูง 8.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 2689

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 13 x สูง 14 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 2690

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13.5 x ฐาน 10.5 x สูง 12.5 cm

฿ 135 ฿ 135