2_5กล่องเบเกอรี่สี

PLU 4509

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ, ขนาดกล่อง 12 x 12 x 3.5 cm

Sold 14 items

฿137 ฿137
 

 

PLU 2595

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 6.5 x ฐาน 5.5 x สูง 6.5 cm

Sold 0 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 8446

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด Dia. 26.0 x สูง 8.5 cm

Sold 0 items

฿214 ฿214
 

 

PLU 8445

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด Dia. 22.0 x สูง 8.5 cm

Sold 0 items

฿198 ฿198
 

 

PLU 8444

1 ห่อมี 10 ชุด| 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด Dia. 18.0 x สูง 8.5 cm

Sold 0 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 4469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 7 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 x สูง 6 cm

Sold 1 items

฿180 ฿180
 

 

PLU 4470

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.0 cm

Sold 1 items

฿300 ฿300
 

 

PLU 4504

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ, ขนาด กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 3.5 cm

Sold 0 items

฿260 ฿260
 

 

PLU 4467

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.0 x ยาว 11.5 x สูง 5.8 cm

Sold 1 items

฿155 ฿155
 

 

PLU 4505

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 9.6 x สูง 3 cm

Sold 1 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 4482

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 5.8 x ยาว 10.4 x สูง 4.5 cm

Sold 1 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 4481

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 12 x สูง 4.7 cm

Sold 1 items

฿230 ฿230
 

 

PLU 4484

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 12.3 x สูง 7 cm

Sold 6 items

฿72 ฿72
 

 

PLU 4474

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ | กว้าง 6.5 x ยาว 15 x สูง 4.5 cm

Sold 0 items

฿230 ฿230
 

 

PLU 5610

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.0 x ยาว12.0 x สูง 4.3 cm

Sold 20 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 4496

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 13 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 3.8 cm

Sold 5 items

฿180 ฿180
 

 

PLU 4460

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 10.5 x สูง 6.5 cm

Sold 1 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 4486

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia.14.5 x สูง 7.5 cm

Sold 2 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 8444

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด Dia. 20.5 x สูง 9.0 cm   

Sold 0 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 8445

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด Dia. 24.5 x สูง 9.0 cm

Sold 0 items

฿198 ฿198
 

 

PLU 8446

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, Dia.ฝาบน 22.5 x Dia. ฐาน 26.2 x สูง (H) 9.0 cm

Sold 0 items

฿214 ฿214
 

 

PLU 4473

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

Sold 49 items

฿190 ฿190
 

 

PLU 4489

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 10.0 x ยาว 23.5 x สูง 6.8 cm

Sold 0 items

฿155 ฿155
 

 

PLU 4466

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 22 ห่อ , ขนาด กว้าง 7.0 x ยาว 13.0 x สูง 5.5 cm

Sold 0 items

฿155 ฿155
 

 

PLU 4479

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 8.2 x ยาว 14 x สูง 5.5 cm

Sold 2 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 4493

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 11.5 x สูง 6.5 cm

Sold 5 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 4558

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.0 x ยาว 13.0 x สูง 6.5 cm

Sold 18 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 4472

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 16.0 x ยาว 16.0 x สูง 6.0 cm

Sold 0 items

฿305 ฿305
 

 

PLU 4495

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 22.5 x สูง 4 cm

Sold 0 items

฿240 ฿240
 

 

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy