[กระดาษ] กล่องพิซซ่า (Pizza Takeaway Delivery Boxes)

PLU 8711

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 18.5 x ยาว 18.5 x สูง 4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 8712

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 23.6 x ยาว 24.2 x สูง 4 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8713

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 33.4 x ยาว 33.4 x สูง 5.2 cm

฿ 130 ฿ 130