ถาด MINI U-TRAY 114W+ฝาทรงสูง

Attribute:

SKU : PLU 2025

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง(W) 12 x ยาว(L) 15 x สูง(H) 6 cm.

Share

PLU 2025
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12156-
วัสดุ (MATERIAL): ตัวกล่องกระดาษ + ฝา PET
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 20 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 120 บาท/ห่อ