ถ้วยใส่เต้าฮวย 6 oz. +ฝาฉีก 150 cc.

SKU : PLU 1077

Share

Product Description

PLU 1077
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A7.37.36
B5.3
วัสดุ (MATERIAL): -
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 60 บาท/ห่อ

Recently Viewed
No recently viewed.