กระทงกระดาษฟอยล์ ลอนใหญ่ 5.5x3.3x2 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (S-25)

Attribute:

SKU : PLU 10070

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 5.5 x ฐาน 3.3 x สูง 2 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 cm
          สูง 2 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 50 ห่อ

ราคา 165 บาท/ห่อ