กระทงกระดาษฟอยล์ 7.5x3.8x5.7 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) (SS) (2616)

Attribute:

SKU : PLU 10064

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 21 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 3.8 x สูง 5.7 cm

Share

 ขนาด : ขอบปากนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง7.5 cm
          ฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 cm
          สูง 5.7 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 21 ห่อ

ราคา 160 บาท/ห่อ