ฝาเรียบ # PET ใสเจาะกลม95 (E)

SKU : PLU 1043

 Add to wishlist 

Share

Your like button code

Share

Product Description

วัสดุ (MATERIAL)          : PET
ขนาด (SIZE)                : เส้นผ่านศูนย์กลาง (DIA.) 9.5 cm
                               :  ความสูงรวม (H)  1 cm

บรรจุห่อละ (PCS/PACK)   : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)  : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)        20 บาท/ห่อ

Recently Viewed
No recently viewed.