แก้ว น้ำดื่ม PP ใสเรียบ 22 oz. ปาก 95 mm. (E)

PLU 2811

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 5.5cm, สูง 15.2cm

Share

วัสดุ (MATERIAL)  :  PP
ขนาด (SIZE)        :  DIA. ปากถ้วย  9.4 cm 
                       :  DIA. ก้นถ้วย  5.5 cm   
                       :  สูง(H) 15.2 cm 
                       :  ความจุ (Volume) 22 oz
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK)  : 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX)  : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)        : 42 บาท/ห่อ