กล่องอาหาร PP ใส (500ml) + ฝา pp ใส

Attribute:

SKU : PLU 9521

PLU 9521
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
1218.54500
วัสดุ (MATERIAL) : PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 12 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 80 บาท/ห่อ