เครื่องรีดถุงปิดผนึก 8 นิ้ว ตั้งโต๊ะมือกด

Attribute:

SKU : PLU 7961

วัสดุ : เหล็ก
ราคา : 2200 บาท/เครื่อง