Bio เยื่อไผ่ กลางอาหารเหลี่ยม 8" B024 - 1000ml

Attribute:

SKU : PLU 9376

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 22 x สูง 7 cm.

PLU 9376 Bio เยื่อไผ่ กลางอาหารเหลี่ยม 8" B024 - 1000ml
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
202271000
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไผ่
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น 
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 365 บาท/ห่อ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy