หลอดงอ 824 (s) สีเขียว (TNK)

Attribute:

SKU : PLU 1151

1 ห่อมี 250 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ยาว 21 cm.

Share

บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น

บรรจุลังละ : 20 ห่อ

 ราคา 35 บาท/ห่อ