กระทงกระดาษฟอยล์ 7x4.5x2.5 cm (Silver Foil Paper Cupcake Liner) S-3217

Attribute:

SKU : PLU 8234

1 ห่อมี 500 ชิ้น | ปาก 7 x ฐาน 4.5 x สูง 2.5 cm

Share

วัสดุ   : ฟอยล์
ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 4.5 cm , สูง 2.5 cm
เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7.0 cm
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น

ราคา 190 บาท/ห่อ