กระดาษรองแก้วน้ำ PLAIN WHITE ขนาด 80 mm.

PLU 8042

1 ห่อมี 500 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 cm.

Share

วัสดุ   : กระดาษ
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 cm.
บรรจุห่อละ : 500 ชิ้น
บรรจุลังละ : 8 ห่อ
ราคา : 260 บาท/ห่อ