แก้วไวน์ NO.2233 ใส ก้านสูง

Attribute:

SKU : PLU 1791

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ | ปาก 7.5 x ฐาน 6.5 x สูง 14 cm.

Share

PLU 1791
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A7.514210
B6.5
วัสดุ (MATERIAL) : PS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 12 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 185 บาท/ห่อ