หลอดตรงขนาดใหญ่สีแดง ขนาด 21 cm

PLU 1162

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 40 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 x ยาว 21 cm.

Share

ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 cm, ยาว 21.0 cm
บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ : 40 ห่อ
ราคา 18 บาท/ห่อ