ตะกร้าพลาสติกเหลี่ยม + ฝา พร้อมหูหิ้ว (Plastic Box with Basket Handle) (PK0310-115)

PLU 4127

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ยาว 13 x กว้าง 13 x สูง 6cm

Share

PLU 4127
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
13136-
วัสดุ (MATERIAL): PVC
บรรจุห่อละ(PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ(PACK/BOX): 6 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 180 บาท/ห่อ
ตะกร้าพลาสติกใส พร้อมฝา (PK0310-115) : สำหรับบรรจุสลัด ตัวและฝากล่องแยกชิ้น มีหูหิ้ว
 
สามารถนำไปใส่:
  • ชนมที่แข็ง เช่น meringue, คุกกี้, หมี่กรอบ, etc.
  • สลัด สำหรับห่อกลับ (takeaway), วางขาย, หรือ ส่ง (food delivery)